Verzuim

Doelgroepomschrijving

De conventionele ziekteverzuimverzekering is bedoeld voor werkgevers. De doelgroep is werkgevers die het risico van de verplichte loondoorbetaling bij ziekte wil afdekken (maximaal 2 jaar) en die aanvullende dienstverlening in de vorm van arbodienstverlening en eventueel re-integratiedienstverlening wil afsluiten.

De conventionele verzekering is niet geschikt voor:

  • werkgevers die een eigen risico in geld wensen. Hiervoor is een stop-loss verzekering geschikt;
  • werkgevers die geen loondoorbetalingsplicht kennen, bijvoorbeeld werknemers met een buitenlandse arbeidsovereenkomst of ingeleende krachten zoals uitzendkrachten;
  • de DGA die het risico op financiële schade door arbeidsongeschiktheid wil verzekeren;
  • werkgevers die hiermee het risico voor ongevallen- of WIA-aanvulling willen verzekeren.


Bijlagen

Rabo Verzuimverzekering

Rabo Verzuim-ontzorgverzekering

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuim-ontzorgverzekering