Over ons

Wil jij een nieuwe zakelijke verzekering afsluiten of schade melden? Als gevolmachtigd agent treden wij op namens een aantal toonaangevende zakelijke schade- en inkomensverzekeraars. Voor deze verzekeraars accepteren wij zelfstandig verzekeringen en behandelen wij schadeclaims. Een volmachtbedrijf treedt op namens verzekeraars maar draagt niet het financiële risico van de verzekering. De verzekeraar blijft risicodrager. Een volmachtbedrijf doet dus bijna alles wat een verzekeraar ook doet.

BlauwOranje Assuradeuren B.V. is een volmachtbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep. Als (huis)volmachtbedrijf zijn wij een snelle schakel tussen ons assurantiebemiddelingsbedrijf Rabobank en de verzekeringsmaatschappijen. BlauwOranje Assuradeuren biedt haar verzekeringsproducten exclusief aan via bemiddeling door Rabobank. Als volmachtbedrijf zijn wij ook in staat om maatwerkoplossingen aan te bieden. Hierdoor kunnen wij onze producten volledig laten aansluiten op de wensen van Rabobank en haar klanten.

Onderdeel van Rabobank

Wij zijn onderdeel van de Rabobank Groep (100% dochteronderneming van de Coöperatieve Rabobank U.A. en aangesloten instelling). Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zet Rabobank zich al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Onze dienstverlening

Als klant mag je van ons verwachten dat we je snel en efficiënt van dienst zijn, zowel bij het beoordelen van verzekeringsaanvragen, afgeven van polissen als het afwikkelen van schadeclaims. We hebben de kennis en ervaring in huis en omdat we nauw samenwerken met de verzekeringsadviseurs van Rabobank kunnen we snel schakelen. Bovendien treden we op voor meerdere verzekeraars. Hierdoor hebben we een groot aanbod in verzekeringen en kunnen we goed aansluiten op het advies van Rabobank en jouw wensen.

Transparant over kosten en belonen

Verzekeraars besteden een aantal taken uit aan de gevolmachtigd agent. Voor het uitvoeren van die werkzaamheden ontvangt het volmachtbedrijf een vergoeding van de verzekeraars. Dit wordt tekencommissie genoemd.

  • Rabobank ontvangt van BlauwOranje Assuradeuren geen andere of een hogere beloning voor de bemiddeling dan wordt ontvangen van de verzekeraars.
  • Rabobank en BlauwOranje Assuradeuren ontvangen van verzekeraars geen beloning voor een goed schadeverloop of winstuitkeringen.
     

Kwaliteitsnormering

Het leveren van kwaliteit is de belangrijkste pijler van onze dienstverlening.
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor jou gewaarborgd.
Wij hebben kwaliteit dan ook hoog in ons vaandel staan!
logo

Conflicterende belangen

Wij hanteren een Procedure Conflicterende Belangen en volgen de Kwaliteitsnormering van de NVGA. Daarnaast houden wij ons aan het Protocol Volmacht van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars.

Fraudebeleid

Als uitvoerder van verzekeringsovereenkomsten hebben wij een actief fraudebeleid. Wij maken gebruik van geautomatiseerde kennissystemen waarmee we fraude kunnen opsporen. Hoe wij omgaan met fraude en welke maatregelen wij treffen als we fraude constateren, hebben wij vastgelegd in ons fraudebeleid.

Toezicht

Als onderdeel van de Rabobank Groep zijn wij onderworpen aan strenge interne en externe eisen. Rabobank stelt namelijk zeer hoge eisen aan de dienstverlening aan haar klanten. Als volmachtbedrijf voldoen we aan alle wettelijke eisen en aan de voor ons geldende gedragsregels. Op beiden worden wij jaarlijks door een externe accountant gecontroleerd en ook de met ons samenwerkende verzekeraars toetsen regelmatig de geleverde kwaliteit. Als financieel dienstverlener staan wij onder toezicht van DNB (De Nederlandse Bank) en AFM (Autoriteit Financiële Markten).

De voordelen van onze dienstverlening voor onze klanten:
Usp
Korte lijnen en snelle afstemming van jouw verzekeringszaken
Maatwerkproducten voor Rabobank klanten
Deskundige en snelle schadeafwikkeling
Samenwerking met de Rabobank

De verzekeringsspecialisten van Rabobank zorgen voor passende verzekeringen voor haar klanten. Daarvoor kan Rabobank samenwerken met diverse verzekeraars en volmachtbedrijven, waaronder ook BlauwOranje Assuradeuren.

BlauwOranje Assuradeuren is een zogenaamde “huisvolmacht”. Dit houdt in dat zowel het assurantiebemiddelingsbedrijf Rabobank als het volmachtbedrijf deel uitmaken van dezelfde groep: Rabobank Groep. BlauwOranje Assuradeuren biedt haar verzekeringsproducten exclusief aan via bemiddeling door Rabobank. Maar Rabobank is niet gebonden aan de verzekeringsproducten van BlauwOranje Assuradeuren.

De samenwerking tussen Rabobank en BlauwOranje wordt “ongebonden selectieve bemiddeling” genoemd. Ongebonden omdat Rabobank niet gebonden is om te bemiddelen in de verzekeringsproducten van BlauwOranje Assuradeuren. Rabobank bemiddelt ook in verzekeringsproducten van andere aanbieders. Selectief omdat de bemiddeling van Rabobank in zakelijke schadeverzekeringen in beginsel gebaseerd wordt op vooraf geselecteerde producten van verschillende aanbieders, waarbij gekeken wordt naar een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Binnen die geselecteerde producten van verschillende aanbieders, die van tijd tot tijd worden getoetst aan de veranderingen in de markt, wordt een passend aanbod geselecteerd voor de klant.  Bij de bemiddeling door Rabobank staat het belang van de klant altijd voorop.

Lees meer over de samenwerking