Productinformatie

Op deze pagina vind je de doelgroepbeschrijving zakelijke verzekeringen en de verschillende productcategorieën

Doelgroepbeschrijving zakelijke verzekeringen
 

Product Doelgroep
Aansprakelijkheid bedrijven
 

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden. Er wordt standaard dekking geboden voor werkgeversaansprakelijkheid.

Deze verzekering is o.a. niet geschikt:

 • voor bedrijven en organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;
 • om de eigen schade of dat van het bedrijf te verzekeren of de schade aan (op)geleverde zaken;
 • voor het verzekeren van het risico van beroepsaansprakelijkheid
Bestelauto zakelijk

De zakelijke Bestelautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een bestelauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die bestelauto. En voor het financiële risico van schade die met de bestelauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.

Deze verzekering is o.a. niet geschikt voor:

 • bedrijven of organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;
 • motorrijtuigen met een buitenlands kenteken;
 • taxi’s, motorrijtuigen die geregeld op niet-publieke terreinen van luchthavens aanwezig zijn
Goederentransport

De Goederentransportverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die (eigen) goederen  (laten) vervoeren en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die goederen.

Deze verzekering is o.a. niet geschikt voor bedrijven en organisaties die:

 • gevestigd zijn buiten de EER;
 • uitsluitend het opslagrisico wensen te verzekeren
Landmateriaal

De Landmateriaalverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die landmateriaal bezitten, zoals aanhangers, tractoren en graafmachines en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat landmateriaal. En voor het financiële risico van schade die met zelfrijdend landmateriaal aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht als met het landmateriaal op de openbare weg wordt gereden.

Deze verzekering is o.a. niet geschikt voor bedrijven en organisaties die:

 • niet in Nederland zijn gevestigd met hun hoofdvestiging;
 • hun landmateriaal meer dan de helft van het jaar in het buitenland gebruiken;
 • landmateriaal bezitten met een buitenlands kenteken;
 • landmaterieel verhuren
Personenauto zakelijk

 

De zakelijke Personenautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een personenauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die personenauto. En voor het financiële risico van schade die met de personenauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht

Deze verzekering is o.a. niet geschikt voor:

 • bedrijven of organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;
 • motorrijtuigen met een buitenlands kenteken;
 • taxi’s, motorrijtuigen die geregeld op niet-publieke terreinen van luchthavens aanwezig zijn
Verzuim

De conventionele ziekteverzuimverzekering is bedoeld voor werkgevers. De doelgroep is werkgevers die het risico van de verplichte loondoorbetaling bij ziekte wil afdekken (maximaal 2 jaar) en die aanvullende dienstverlening in de vorm van arbodienstverlening en eventueel re-integratiedienstverlening wil afsluiten.

De conventionele verzekering is niet geschikt voor:

 • Werkgevers die een eigen risico in geld wensen. Hiervoor is een stop-loss verzekering geschikt;
 • Werkgevers die geen loondoorbetalingsplicht kennen, bijvoorbeeld werknemers met een buitenlandse arbeidsovereenkomst of ingeleende krachten zoals uitzendkrachten;
 • De DGA die het risico op financiële schade door arbeidsongeschiktheid wil verzekeren;
 • Werkgevers die hiermee het risico voor ongevallen- of WIA-aanvulling willen verzekeren.
Vrachtauto De Vrachtautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een vrachtauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die vrachtauto. En voor het financiële risico van schade die met de vrachtauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.

 


Deze verzekering is o.a. niet geschikt voor:
 • bedrijven of organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;
 • motorrijtuigen met een buitenlands kenteken;
 • recycling, vervoer levende have, motorrijtuigen die geregeld op niet-publieke terreinen van luchthavens aanwezig zijn
 • beroepsgoederenvervoer