Klachten

Ben je ontevreden de dienstverlening of over de producten van BlauwOranje Assuradeuren? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Op deze pagina lees je hoe dit in z’n werk gaat.

Wat moet je doen als je een klacht hebt?

Wanneer je niet tevreden bent over de dienstverlening van BlauwOranje Assuradeuren, dan kun je jouw klacht en/of suggestie indienen bij de directie van BlauwOranje Assuradeuren. Na ontvangst van jouw klacht nemen wij binnen twee weken contact met je op.

Met klachten over de dienstverlening door de verzekeringsmaatschappij kun je uiteraard ook rechtstreeks de directie van de verzekeringsmaatschappij benaderen. De contactgegevens kun je opvragen bij Rabobank.

Wij streven er altijd naar om klachten naar tevredenheid op te lossen. Komen wij niet tot een bevredigende oplossing, dan kun je met jouw klacht terecht bij het:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 333 8 999
Website: www.kifid.nl

De klachtenregeling bij het Kifid staat alleen open voor consumenten, dus niet voor bedrijven of personen die een beroep uitoefenen. BlauwOranje Assuradeuren volgt de uitspraken van het Kifid.

Tot slot kun je je ook tot de burgerlijke rechter wenden.