Veelgestelde vragen

Wat is een gevolmachtigd agent?

Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (volmacht) heeft om namens een of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar ook doet, behalve het dragen van financiële risico’s.  Dit is wettelijk geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). BlauwOranje Assuradeuren is als aangesloten onderneming opgenomen in de vergunning van Coöperatieve Rabobank U.A.

Levert de gevolmachtigd agent ook maatwerk?

De gevolmachtigd agent kan naast standaardproducten van verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen volmachtproduct. De prijs en de voorwaarden van dat product zijn vooraf afgestemd met de risicodragende verzekeraars. De gevolmachtigd agent kan binnen bepaalde grenzen premies en voorwaarden afstemmen op specifieke risico’s.

De gevolmachtigd agent kan ook zelf een nieuw financieel product ontwikkelen en dat onder eigen merknaam op de markt brengen of onder de merknaam van de exclusieve assurantiebemiddelaar. Zo’n eigen volmachtproduct is het ‘huismerk’ van de gevolmachtigd agent of bemiddelaar.

Hoe zie ik dat ik een volmachtproduct heb?

Je kunt dit eenvoudig zien op je polis of overeenkomst. Deze is namelijk ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld. De gevolmachtigd agent draagt niet zelf het financiële risico van de verzekering.

De ondertekening van een polis ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

BlauwOranje Assuradeuren als gevolmachtigde van:

Verzekeraar A: 50%

Verzekeraar B: 25%

Verzekeraar C: 25%

In dit voorbeeld wordt het risico door drie verzekeraars gezamenlijk gedragen. Maar het risico kan bijvoorbeeld ook door één verzekeraar voor 100% worden gedragen.

Is een volmachtproduct kwalitatief gelijkwaardig aan het product van een verzekeraar?

Jazeker. De gevolmachtigd agent, de verzekeraar en de adviseur zijn wettelijk verplicht om de aangeboden producten regelmatig te toetsen op juistheid, nut en begrijpelijkheid voor de klant. BlauwOranje Assuradeuren werkt alleen maar samen met gerenommeerde en solide verzekeringsmaatschappijen.

Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor haar diensten?

Nee, je betaalt niet extra voor de diensten van een gevolmachtigd agent. Verzekeraars besteden een aantal taken uit aan de gevolmachtigd agent. Voor het uitvoeren van die werkzaamheden ontvangt het volmachtbedrijf een vergoeding van de verzekeraars. We noemen dat tekencommissie. Wanneer de verzekeraar deze werkzaamheden zelf moet uitvoeren, brengt dat kosten met zich mee. Kosten die altijd onderdeel zijn van de premie.

BlauwOranje Assuradeuren ontvangt van verzekeraars geen beloning voor een goed schadeverloop of winstuitkeringen.

Hoe onafhankelijk is een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent beschikt over volmachten van meerdere verzekeraars. Voor die verzekeraars kan hij zelfstandig optreden binnen de aan hem verleende volmacht.

Wat moet ik doen bij schade?

Schade kun je melden bij jouw assurantiebemiddelaar, Rabobank. Zij begeleidt de afwikkeling van de schade. BlauwOranje Assuradeuren zorgt voor de feitelijke afwikkeling van de schade en uitkering onder de polis. Meld je schade op tijd en lees in de verzekeringsvoorwaarden welke verplichtingen je hebt bij schade.