Disclaimer

Deze website is eigendom van BlauwOranje Assuradeuren B.V. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en geen advies.

BlauwOranje Assuradeuren B.V. is onderdeel van de Rabobank Groep, een 100% dochteronderneming van de Coöperatieve Rabobank U.A. en aangesloten instelling (vergunningnummer Autoriteit Financiële Markten: 12000095). Zij is geregistreerd onder nummer 81220049 bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij het Klachteninstituut Financieel Dienstverleners onder nummer 100.000093

Bereikbaarheid website
BlauwOranje Assuradeuren B.V. kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt.

Fouten
We proberen er altijd voor te zorgen dat de informatie op onze websites en apps zo betrouwbaar mogelijk is. Toch kan het gebeuren dat informatie niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.

Berekeningen op de website
Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Websites van anderen
Soms verwijzen wij naar een andere website bijvoorbeeld via een link. Als je op de link klikt, kom je op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over jouw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van BlauwOranje Assuradeuren B.V. Je mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie gevonden hebt op de website van BlauwOranje Assuradeuren B.V. en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer
BlauwOranje Assuradeuren B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vind je altijd op deze website.

E-mail disclaimer
De informatie die is opgenomen in e-mails van BlauwOranje Assuradeuren B.V. kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je onterecht een bericht ontvangt, vragen wij je om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Informatie over ons
Ben je op zoek naar bedrijfsinformatie zoals adres, telefoonnummer, Kamer van Koophandel-nummer en wie onze toezichthouders zijn?

Lees onze bedrijfsinformatie en onze contactpagina.