Samenwerking

De verzekeringsspecialisten van Rabobank zorgen voor passende verzekeringen voor haar klanten. Om dit te bereiken, kan Rabobank samenwerken met diverse verzekeraars en volmachtbedrijven, waaronder ook BlauwOranje Assuradeuren.

BlauwOranje Assuradeuren is een zogenaamde “huisvolmacht”. Dit houdt in dat zowel het assurantiebemiddelingsbedrijf Rabobank als het volmachtbedrijf deel uitmaken van dezelfde groep: Rabobank Groep. BlauwOranje Assuradeuren biedt haar verzekeringsproducten exclusief aan via bemiddeling door Rabobank. Maar Rabobank is niet gebonden aan de verzekeringsproducten van BlauwOranje Assuradeuren.

Ongebonden selectieve bemiddeling

De samenwerking tussen Rabobank en BlauwOranje wordt “ongebonden selectieve bemiddeling” genoemd. Ongebonden omdat Rabobank niet gebonden is om te bemiddelen in de verzekeringsproducten van BlauwOranje Assuradeuren. Selectief omdat de bemiddeling van Rabobank in beginsel gebaseerd wordt op vooraf geselecteerde producten van verschillende aanbieders, waarbij gekeken wordt naar een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Binnen die geselecteerde producten van verschillende aanbieders, die van tijd tot tijd worden getoetst aan de veranderingen in de markt, wordt een passend aanbod geselecteerd voor de klant. Bij de bemiddeling door Rabobank staat het belang van de klant altijd voorop.

Bij wie kan ik terecht?

  • Bij Rabobank kun je terecht voor advies, het melden van schades en het aanvragen van nieuwe verzekeringen of het wijzigen van bestaande verzekeringen. Rabobank incasseert de premie voor BlauwOranje Assuradeuren. Ook voor vragen hierover kun je terecht bij Rabobank. Bij het incasseren van de verzekeringspremies houden wij ons aan het Protocol bij betalingsachterstanden.
  • BlauwOranje Assuradeuren zorgt voor de afhandeling. Dit houdt in: de acceptatie van de verzekeringen, de polisopmaak en het afwikkelen van schade.
     

Transparant over kosten en belonen

Verzekeraars besteden een aantal taken uit aan de gevolmachtigd agent. Voor het uitvoeren van die werkzaamheden ontvangt het volmachtbedrijf een vergoeding van de verzekeraars. Dit wordt tekencommissie genoemd.

Rabobank ontvangt van BlauwOranje Assuradeuren geen andere of een hogere beloning voor de bemiddeling dan wordt ontvangen van de verzekeraars.

Rabobank en BlauwOranje Assuradeuren ontvangen van verzekeraars geen beloning voor een goed schadeverloop of winstuitkeringen.

Conflicterende belangen

Wij hanteren een Procedure Conflicterende Belangen en volgen de Kwaliteitsnormering van de NVGA. Daarnaast houden wij ons aan het Protocol Volmacht van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars.