Fraudebeleid

Eerlijk zaken doen is de basis van iedere samenwerking. Als klant van BlauwOranje Assuradeuren kun je erop vertrouwen dat wij eerlijk zaken doen. Ook vertrouwen wij op de eerlijkheid van onze klanten. Wij hebben een actief fraudebeleid. Hierdoor worden eerlijke klanten niet de dupe van een kleine groep mensen die fraude pleegt.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij 'het doelbewust (opzettelijk) benadelen van onze bedrijven om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden'. Voorbeelden van fraude zijn:

 • opzettelijk onjuiste gegevens geven bij de aanvraag van een verzekering of bij het indienen van een schadeclaim (bijvoorbeeld over het schadeverloop, eerdere royementen of een strafrechtelijk verleden, niet volledig eerlijk zijn over de toedracht rond het ontstaan van de schade of het bezit of aankoop van de geclaimde goederen, etc.)
 • bij een inbraak meer geld en/of goederen opgeven dan daadwerkelijk is/zijn gestolen
 • betrokkenheid bij brandstichting om een schadeclaim in te dienen
 • opzettelijk veroorzaken van schade en doen alsof het een ongeluk was
 • net doen alsof er letsel is of het letsel overdrijven
 • na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal

Fraude bestrijden en voorkomen

Wij hebben verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en fraude op te sporen. Wij beschikken net als verzekeraars over fraude-indicatoren en geautomatiseerde kennissystemen om fraudes mee op te sporen.. FISH is bijvoorbeeld een kennissysteem waarin de schadehistorie en specifieke fraude-informatie van de hele Nederlandse markt verzameld wordt en waarmee we fraude goed kunnen opsporen. Een check via dit systeem maakt deel uit van ons acceptatie- en schadebehandelingsproces.

Wat doen wij bij een vermoeden van fraude?

Als wij vermoeden dat er fraude wordt gepleegd, dan stellen we altijd eerst een nader onderzoek in. Wij infomeren de (mogelijke) fraudeur hierover. In ons fraudebeleid houden wij ons aan de volgende wet- en regelgeving op het gebied van fraude:

Welke maatregelen treffen wij?

Wij nemen maatregelen als we ontdekken dat het om fraude gaat. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • de schade niet vergoeden
 • de gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen
 • één of alle verzekeringen opzeggen
 • in de toekomst geen contracten meer met deze persoon aangaan
 • persoonsgegevens opnemen in onze interne incidentenregister
 • persoonsgegevens melden aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), zodat deze opgenomen     worden in het waarschuwingssysteem. Hiermee waarschuwen wij andere verzekeraars. Meer informatie hierover staat in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen en op stichtingcis.nl.
 • aangifte doen bij de politie

Hoe informeren wij verzekerden die frauderen?

Als uit onderzoek blijkt dat een klant inderdaad fraudeert, krijgt de fraudeur schriftelijk bericht van onze beslissing en van de maatregelen die wij getroffen hebben. In deze brief staat in ieder geval wat de fraude betekent voor de klantrelatie (eventueel de verzekering(en) opzeggen), of we de fraude registeren en of we aangifte bij de politie doen.

Wij brengen kosten in rekening

Als er fraude is gepleegd, kunnen wij minimaal de standaardvergoeding voor interne onderzoekskosten van €532,- in rekening brengen. Naast deze standaard kosten voor het fraudeonderzoek, kunnen wij ook de werkelijke kosten voor het fraudeonderzoek en externe kosten in rekening brengen. Ook kunnen wij een onterechte schadeuitkering terugvorderen.

Wanneer doen wij aangifte bij de politie?

Wij melden fraude bij de politie als:

 • dit zinvol is (bijvoorbeeld bij een aanzienlijke financiële schade, georganiseerde fraude, grote inbreuk op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen)
 • er zicht is op teruggave van goederen (bijvoorbeeld gestolen auto’s)
 • als de politie hierom vraagt

Wil je fraude melden?

Als je een vermoeden hebt dat een verzekerde of een andere relatie van BlauwOranje Assuradeuren fraudeert, kun je dat aan ons doorgeven. Neem hiervoor contact op met onze fraudecoördinatoren door een e-mail te sturen naar meld.fraude@blauw-oranje.nl.